Het Translation Angels logo

Taal / Language

Nederlandse vlag icon UK flag icon


Voorwaarden

Op alle offertes, overeenkomsten en diensten van Translation Angels zijn de Algemene Voorwaarden van het NGTV (Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers) van toepassing.